Điện thoại
0944400607
Mail
trucht@ivntalent.edu.vn

HUỲNH THANH TRÚC

CHUYÊN GIA

TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY

ĐỊNH VỊ BẢN THÂN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH