Điện thoại
0903 255 525
Mail
phunp@apex.vn

NGUYỄN PHONG PHÚ

THẠC SĨ

TỪ NĂM 2013 ĐẾN NAY

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP