Điện thoại
090 862 2862
Mail
nguyenphuochuong thao@gmail.com

NGUYỄN PHƯỚC PHƯƠNG THẢO

CHUYÊN GIA

TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP