ENFP – NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

ENFP (Extrovert, Intuitive, Feeler, Perceiver)
THE INSPIRERS – NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

 

 • Nhiệt tình, sáng tạo, lôi cuốn và khéo léo
 • Giỏi trong việc đưa ra giải pháp
 • Luôn nghĩ đến tương lai
 • Sẵn sàng giúp đỡ mọi người giải quyết các vấn đề
 • Thường sử dụng trực giác để đánh giá và giải quyết vấn đề
 • Không thích làm những công việc lặp đi lặp lại
 • Cần nhận được sự coi trọng của những người xung quanh để phát huy khả năng
 • Tư vấn viên
 • Nhà tâm lý học
 • Nhà kinh doanh
 • Diễn viên/ Nghệ sĩ
 • Lập trình viên
 • Nhà khoa học/ nhà nghiên cứu
 • Nhà báo/ nhà văn
 • Chính trị gia
 • Kỹ sư
 • Luật sư
 • Chuyên viên PR
 • Chuyên viên marketing
 • NV nhà hàng