ENTJ - NHÀ ĐIỀU HÀNH

ENTJ (Extrovert, Intuitive, Thinker, Judger) THE EXECUTIVES – NHÀ ĐIỀU HÀNH

 • Thẳng thắn, quả quyết và giàu nhiệt tình
 • Giỏi trong những hoạt động đòi hỏi lý luận và trí thông minh
 • Thường nắm bắt nhiều thông tin
 • Thích chuyển lý thuyết thành thực tế
 • Có tố chất lãnh đạo bẩm sinh
 • Tự tin, đôi khi tự tin thái quá
 • Thích mọi thứ ngăn nắp, trật tự
 • Thiếu kiên nhẫn với sự kém hiệu quả và lười biếng
 • Tư duy hướng tới tương lai
 • Giỏi nói chuyện
 • Giám đốc doanh nghiệp
 • Giảng viên đại học
 • Thẩm phán
 • Luật sư
 • Nhà kinh doanh
 • Nhà khoa học
 • NV ngân hàng
 • Chính trị gia