ENTP - NGƯỜI NHÌN XA TRÔNG RỘNG

ENTP (Extrovert, Intuitive, Thinker, Perceiver)

THE VISIONARIES – NGƯỜI NHÌN XA TRÔNG RỘNG

 • Thông minh và có năng lực
 • Linh hoạt và phong phú
 • Tư duy logic; Sáng tạo
 • Không thích những công việc chi tiết mang tính lặp lại
 • Có khả năng thấu hiểu các lý thuyết và khái niệm
 • Có kỹ năng cá nhân tốt
 • Thích giao tiếp với người khác
 • Yêu thích kiến thức
 • Không thích bị kiểm soát bởi người khác
 • Nhiệt tình và tràn đầy năng lượng
 • Thích thú với việc đưa ra những ý tưởng và lý thuyết mới
 • Diễn viên
 • Kỹ sư
 • Nhà kinh doanh
 • Nhà báo/ nhà văn
 • Thẩm phán
 • Nhạc sĩ
 • Chuyên viên marketing
 • Nhà khoa học
 • Nhà tâm lý học; chuyên viên tư vấn
 • Chính trị gia
 • Lập trình viên
 • Nhà thiết kế
 • Đại diện bán hàng
 • Nhiếp ảnh gia
 • Đạo diễn/nhà sản xuất phim
 • Chuyên viên PR