ESFJ - NGƯỜI CHĂM SÓC

ESFJ (Extrovert, Sensor, Feeler, Judger)
THE CAREGIVERS – NGƯỜI CHĂM SÓC

 • Giàu lòng nhân ái và cảm thông
 • Thích nói chuyện và trung thành
 • Thích giao tiếp với mọi người
 • Cần sự hòa hợp trong cuộc sống
 • Thích giúp đỡ người khác và làm tốt những công việc có ích cho xã hội
 • Thực tế và sống thiên về hiện tại
 • Có thể làm được những công việc mang tính lặp đi lặp lại
 • Thích tính ngăn nắp, gọn gàng
 • Giáo viên
 • Y tá
 • Trông trẻ
 • Tư vấn
 • Kế toán
 • NV hành chính/Lễ tân/ thư ký
 • Quản lý văn phòng, khách sạn, nhà hàng
 • NV hoạt động xã hội
 • Quản trị nhân sự
 • Đầu bếp
 • HLV thể dục thẩm mỹ
 • Đại diện dịch vụ khách hàng
 • Thợ làm tóc
 • Kinh doanh nhỏ, cửa hàng bán lẻ