ESFP - NGƯỜI TRÌNH DIỄN

ESFP (Extrovert, Sensor, Feeler, Perceiver)

THE PERFORMERS – NGƯỜI TRÌNH DIỄN

 • Dễ thích nghi và tận hưởng cuộc sống
 • Tạo nhiều niềm vui cho những người xung quanh
 • Nhớ các dữ kiện tốt hơn những lý thuyết trừu tượng
 • Sống cho hiện tại
 • Không thích bị ràng buộc bởi các kế hoạch, cấu trúc hay hệ thống
 • Tính cách thực tế và ngẫu hừng
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt với những người xung quanh
 • Hào hứng với những trải nghiệm mới
 • Nghệ sĩ
 • Bán hàng
 • Nhà thiết kế thời trang/ nội thất
 • Nhiếp ảnh gia
 • Nhạc sĩ rock & roll
 • Diễn viên hài
 • Chuyên viên marketing
 • Nhà kinh doanh
 • Nhà sản xuất phim
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Chuyên viên PR