ESTJ – NGƯỜI GIÁM HỘ

ESTJ (Extrovert, Sensor, Thinker, Judger) THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ

 • Thực tế với tố chất làm kinh doanh và máy móc bẩm sinh
 • Không quan tâm đến những chủ đề không có tính ứng dụng
 • Thích tổ chức và tham gia các hoạt động
 • Có tố chất lãnh đạo bẩm sinh
 • Làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy
 • Ghét sự thiếu hiệu quả và lười biếng trong công việc
 • Thích thiết kế các hệ thống và cấu trúc
 • Thẳng tính và thật thà
 • Lãnh đạo quân đội
 • Cảnh sát
 • Giám đốc doanh nghiệp
 • Giáo viên
 • Bán hàng
 • Chuyên viên tài chính/ ngân hàng/ kinh tế
 • Thẩm phán
 • Nhà nghiên cứu
 • Nhà văn/ biên tập viên
 • Kỹ sư
 • Kế toán-kiểm toán
 • Quản lý: cửa hàng bán lẻ, dự án, nhà hàng, ngân hàng, chính phủ