INFJ - NGƯỜI CHE CHỞ

INFJ (Introvert, Intuitive, Feeler, Judger) THE PROTECTORS – NGƯỜI CHE CHỞ

 • Sáng tạo, đam mê, nhạy cảm
 • Có tầm nhìn, trực giác tốt về tương lai
 • Thích đưa ra và đi theo các nguyên tắc
 • Quan tâm và tinh tế trong giao tiếp với người khác
 • Không thích xử lý các chi tiết phức tạp
 • Có xu hướng nhìn tổng quan vấn đế
 • Có hệ thống giá trị riêng rất mạnh
 • Nhà hoạt động tôn giáo
 • Giáo viên
 • Nhà tâm lý học, tư vấn
 • Thủ thư
 • Quản trị nhân sự
 • Huấn lhuyện viên
 • Nhà văn, nhà thơ
 • Nhà kinh doanh
 • Nhếp ảnh gia
 • Nhạc sĩ, nghệ sĩ
 • Kiến trúc sư
 • Biên tập viên
 • Quan tòa, thẩm phán
 • Nhà nghiên cứu