INFT - NHÀ LÝ TƯỞNG HÓA

INFP (Introvert, Intuitive, Feeler, Perceiver) THE IDEALISTS – NHÀ LÝ TƯỞNG HOÁ

 • Đầy nhiệt huyết và lòng trung thành nhưng giữ trong lòng
 • Hứng thú giao tiếp với những người xung quanh
 • Hướng tới tương lai
 • Sáng tạo và truyền cảm hứng
 • Không thích làm công việc lặp đi lặp lại và quá chi tiết
 • Nhạy cảm và phức tạp
 • Phong cách sống “không lối mòn”
 • Thích làm việc một mình và gặp khó khăn khi làm việc nhóm
 • Coi trọng những mối quan hệ sâu sắc và chân thật
 • Doanh nhân
 • Nhà văn
 • Nhà hoạt động xã hội
 • Nhà tâm lý học
 • Nhạc sĩ
 • Nhiếp ảnh gia
 • Giáo viên
 • Biên tập viên/ nhà báo
 • Nhà nghiên cứu
 • Nhà sản xuất phim
 • Nhà thiết kế
 • Thủ thư