INTJ - NHÀ KHOA HỌC

INTJ (Introvert, Intuitive, Thinker, Judger) THE SCIENTISTS – NHÀ KHOA HỌC

 • Tràn đầy ý tưởng và thường được thúc đẩy để theo đuổi những ý tưởng đó
 • Có khả năng xử lý những lý thuyết/mô hình phúc tạp
 • Tính cách mang tính chiến lược cao
 • Hướng tới tương lai
 • Ít chú ý đến tiểu tiết, thường nhìn vào bức tranh tổng thể
 • Đa nghi, hay chỉ trích, tự lập và quyết đoán
 • Rất logic và thường tư duy lý trí
 • Sáng tạo và mang tính cách tân
 • Yêu thích trí tuệ, năng lực và kiến thức
 • Thích làm việc một mình
 • Nhà khoa học
 • Kỹ sư, CNTT, lập trình viên
 • Kỹ sư thiết kế, nhà thiết kế
 • Giảng viên
 • Chuyên viên chiến lược
 • Quản lý doanh nghiệp
 • Thẩm phán
 • Luật sư
 • Nha sĩ, bác sĩ
 • Nhà tâm lý học
 • Nhà nghiên cứu