INTP - NHÀ TƯ DUY

INTP (Introvert, Intuitive, Thinker, Perceiver)
THE THINKERS – NHÀ TƯ DUY

 • Trầm lặng và khép kín
 • Thích các lý thuyết khoa học
 • Yêu thích giải quyết vấn đề bằng logic và phân tích
 • Quan tâm đến những ý tưởng chính chứ không để ý tiểu tiết
 • Làm việc tốt nhất khi một mình, thích tự thân vận động
 • Sáng tạo và đầy tri thức
 • Hướng tới tương lai
 • Tin vào ý kiến và nhận xét của bản thân hơn so với người khác
 • Sống nội tâm, thiếu giao tiếp và gắn kết với những người bên ngoài
 • Không thích thú với những việc lãnh đạo hay phục tùng
 • Tự do và độc đáo
 • Nhà khoa học, toán học
 • Nhiếp ảnh gia
 • Kỹ sư
 • Sử gia, triết gia
 • Nhà sáng chế
 • Chuyên gia kế hoạch chiến lược
 • Giáo sư
 • Lập trình viên
 • Nhà kinh tế
 • Thẩm phán
 • Nhà nghiên cứu