ISFJ - NGƯỜI CHĂM NOM

ISFJ (Introvert, Sensor, Feeler, Judger)
THE NURTURERS – NGƯỜI CHĂM NOM

 • Trầm lặng, tử tế, quan tâm và thân thiện
 • Cần nhiều không gian riêng tư để suy nghĩ
 • Thích cuộc sống bình lặng
 • Yêu thích lịch sử, truyền thống và trung thành
 • Thực tế và không thích các lý thuyết trừu tượng
 • Kiên trì trong công việc
 • Có khiếu thẩm mỹ
 • Rất quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh
 • Cố gắng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp và hòa hợp
 • Kế toán-kiểm toán
 • Diễn viên
 • Nhà thiết kế thời trang
 • Chuyên gia kinh tế
 • Chuyên viên nhân sự
 • Tâm lý học
 • Nhà văn; Biên tập viên
 • Y tá
 • Thủ thư
 • NV hoạt động XH
 • Giáo viên các cấp
 • Đại diện dịch vụ khách hàng
 • Chuyên gia dinh dưỡng
 • Nha sĩ
 • Thợ cắt tóc
 • Chủ khách sạn, quản lý nhà hàng