ISFP - NGHỆ SĨ

ISFP (Introvert, Sensor, Feeler, Perceiver) THE ARTIST – NGHỆ SĨ

 • Trầm lặng, nhạy cảm, tử tế và khiêm nhường khi nói về khả năng của bản thân
 • Không thích lãnh đạo nhưng sẽ là một người phục vụ trung thành
 • Thường chậm chạp trong việc giải quyết công việc vì muốn tận hưởng những khoảnh khắc trong cuộc sống
 • Đặc biệt thích trẻ em và động vật
 • Có năng khiếu nghệ thuật
 • Có khiếu làm ngành dịch vụ, thích giúp đỡ mọi người
 • Không thích bị ràng buộc vào các khuôn khổ và lịch trình
 • Là người độc đáo khác thường so với những người khác
 • Không thích tư duy trừu tượng và lý thuyết trừ khi thấy được ứng dụng của chúng
 • Nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ
 • Giáo viên
 • Nhà tâm lý
 • Bác sĩ nhi khoa
 • NV hoạt động xã hội
 • Nhà thiết kế, marketing
 • Y tá
 • Chuyên viên đào tạo
 • Nhà văn
 • Biên tập viên
 • Đầu bếp
 • Thủ thư
 • Chuyên viên thẩm mỹ
 • Vũ công