ISTJ - NGƯỜI TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

ISTJ (Introvert, Sensor, Thinker, Judger)

THE DUTY FULLFILLERS – NGƯỜI TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

 • Trầm lặng, nghiêm túc, khép kín
 • Thích ở và làm việc một mình
 • Cần nhiều không gian riêng tư để suy nghĩ
 • Thích cuộc sống bình lặng
 • Yêu thích lịch sử, truyền thống và trung thành
 • Yêu thích dữ kiện và làm việc logic
 • Không thích lý thuyết trừ khi có ứng dụng cụ thể nào đó từ lý thuyết
 • Kiên trì trong công việc
 • Không giỏi đoán biết cảm xúc của người khác
 • Thích sắp xếp mọi thứ ngăn nắp
 • Kế toán-kiểm toán, tài chính
 • Quản lý kinh doanh
 • Đầu bếp
 • Nông dân
 • Cảnh sát-công an
 • Giáo viên các môn thực hành: thể dục dụng cụ, dạy nghề…
 • Bảo vệ
 • Kỹ sư, kỹ thuật, cơ khí
 • Bác sĩ; nha sĩ
 • Lập trình CNTT
 • Luật sư; thẩm phán
 • Thủ thư
 • Nhà nghiên cứu khoa học