Trắc nghiệm khí chất

Bạn hãy đọc kỹ 57 câu hỏi dưới đây và trả lời một cách trung thực, không bỏ quãng.

  • Chọn (Có): Nếu thấy câu ĐÚNG với bản thân
  • Chọn (Không): Nếu thấy câu KHÔNG ĐÚNG với bản thân

Lưu ý:

– Sẽ không có câu trả lời nào là tốt, là xấu.

– Hãy trả lời tất cả các câu hỏi theo những ý nghĩ nảy sinh trong đầu bạn trước tiên.

BẮT ĐẦU