BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ĐỘI NGŨ LÝ TƯỞNG?

Những phẩm chất và tính cách nào Nhà Lãnh đạo cần rèn dũa?

Nhà Lãnh đạo dẫn đắt đội ngũ bằng cách nào?

Những giá trị Nhà Lãnh đạo cần chú trọng là gì?

Làm cách nào để tìm kiếm và lựa chọn được thành viên lý tưởng?

Làm sao để phát triển phẩm chất Lãnh đạo?

KHÓA ĐÀO TẠO NÀY DÀNH CHO AI?

Chủ doanh nghiệp

Thành viên Hội đồng quản trị công ty

Thành viên Ban điều hành & Quản lý

Bạn trẻ khởi nghiệp

HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA ĐÀO TẠO

CÁC GIẢI PHÁP

Phát thảo chân dung thành viên lý tưởng bạn muốn có trong đội nhóm của mình

Thiết lập 5 giá trị Nhà Lãnh đạo cần chú trọng

Nhận diện những phẩm chất và tính cách tốt đẹp Nhà Lãnh đạo cần rèn luyện, tu sửa.

Cách nhận biết 3 phẩm chất trọng yếu của một thành viên lý tưởng

GIÁ TRỊ ĐEM LẠI CỦA CÔNG NGHỆ DIAGNOSIS HUB

Bản thân

Gia đình

Nhà trường

Xã hội

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi sáng: Lãnh đạo & Quy tắc cư xử

Buổi chiều: Xây dựng đội ngũ lý tưởng

Học phí

Ưu đãi học phí đăng ký trước ngày 22/10/2022

1. Mua 1 vé: 900.000 đồng/vé

2. Mua 2 vé: 800.000 đồng/vé

3. Mua 3 vé trở lên: 600.000 đồng/vé